วิธีพัฒนาฝีมือการ
ถ่ายภาพช่างภาพมือใหม่

เพราะการออกเดินทางแต่ละครั้ง….ต้องใช้เงิน ต้องสละเวลา ต้องมีแพลน’ และต้องได้รูปสวย เก็บไว้เป็นความทรงจำดีๆ

© All rights reserved